Interior Elements gebruikt cookies om de website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Privacy Verklaring

Interior Elements is een onderdeel van V3RS (KVK: 76885542), gevestigd aan Fuutlaan 12D, 5613 AB, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Interiorelements.nl
Fuutlaan 12D
5613 AB Eindhoven
040-7858189

Persoonsgegevens die wij verwerken
Interior Elements verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@interiorelements.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Interior Elements verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Interior Elements verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Interior Elements bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type Bewaartermijn Grondslag
Klanten administratie 7 jaar Overeenkomst
Financiële administratie 7 jaar Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Interior Elements is een onderdeel van V3RS (KVK: 76885542) en persoonsgegevens zullen binnen deze bedrijven worden uitgewisseld. Interior Elements verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Interior Elements blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Interior Elements gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen

Cookie   
Omschrijving Bewaartermijn
_ga Google - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 2 jaar
_gid Google - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 24 uur
_gat Google - Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. 1 minuut
     
_hjid Hotjar - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
1 jaar
_hjFirstSeen Hotjar - Gebruikt om nieuwe gebruiker te identificeren
1 sessie
_hjIncludedInPageviewSample Hotjar - Gebruikt om gebruiker op te nemen in de metingen
30 minuten
_hjIncludedInSessionSample Hotjar - Gebruikt om gebruiker op te nemen in de metingen 30 minuten
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar - Gebruikt om eerste paginaweergave te detecteren
30 minuten
_hjRecordingEnabled Hotjar - Gebruikt om te zien of gebruiker al in een opnamesessie zit.
1 sessie
hjViewportId Hotjar - Gebruikt om informatie over de viewport op te slaan.
1 sessie
_hjTLDTest Hotjar - Gebruikt om het meest algemene cookiepad te bepalen.
1 sessie
     
_hssc
Hubspot - Gebruikt om de sessie bij te houden.
 30 minuten
_hssrc
Hubspot - Gebruikt om te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart.
1 sessie
_hstc
Hubspot - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
13 maanden
hubspotutk
Hubspot - Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. 13 maanden
     
cookie_hide
Mach3Blocks - Gebruikt om cookiebanner niet meer te tonen.
1 jaar
     
_fbp Meta - om bezoeken op verschillende websites op te slaan en bij te houden.
3 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Interior Elements en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@interiorelements.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Interior Elements wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Interior Elements neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@interiorelements.nl